เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท อีซี่สมาร์ท ซิสเต็ม จำกัด.

ประวัติบริษัทอีซี่สมาร์ท ซิสเต็ม จำกัด

บริษัทอีซี่สมาร์ท ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจสมาร์ท (ระบบอัจฉริยะครบวงจร) และให้บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาอาคาร สำนักงาน บ้าน ให้มีความสมาร์ท ตอบสนองในยุคสมาร์ท 4.0. บริษัท อีซี่สมาร์ท ซิสเต็ม ให้บริการติดตั้ง ปรับปรุงระบบเดิมให้ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในสายงานมากกว่า 10ปี ที่พร้อมจะดูแลลูกค้าของเรา

เป็นผู้นำ ระบบจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)

เรานำเทคโนโลยี มาใช้กับการบริการลูกค้ารอบด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว และทันถ้วงที เช่น การแจ้งปัญหาผ่านระบบ ระบบการจองคิวงาน ระบบการติดตามการทำงาน ระบบเช็คการรับประกัน ระบบเคลมสินค้าแบบรวดเร็ว

ESC. ดำเนินกิจการให้บริการด้าน

 • ระบบบ้าน/อาคาร อัจฉริยะ
 • ระบบคำสั่ง เปิด-ปิด อัจฉริยะ
 • ประตูอัตโนมัติ
 • วางระบบ อินเตอร์เน็ตสำนักงาน, อพาร์ทเม้น
 • ระบบกล้อง CCTV
 • โปรแกรมบริหารการทำงานแบบเบ็ดเสร็จ
 • ออกแบบและจัดทำโปรแกรมสำหรับธุรกิจ/ร้านค้า
 • ประวัติบริษัทอีซี่สมาร์ท ซิสเต็ม จำกัด

  บริษัทอีซี่สมาร์ท ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจสมาร์ท (ระบบอัจฉริยะ) และให้บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาอาคาร สำนักงาน บ้าน ให้มีความสมาร์ท ตอบสนองในยุคสมาร์ท 4.0. บริษัท อีซี่สมาร์ท ซิสเต็ม ให้บริการติดตั้ง ปรับปรุงระบบเดิมให้ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในสายงานมากกว่า 10ปี ที่พร้อมจะดูแลลูกค้าของเรา

  เป็นผู้นำ ระบบจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)
  15% Discount

  Morbi sed varius risus, vitae molestie lectus. Donec id hendrerit velit, eu fringilla neque. Etiam id finibus sapien. Donec sollicitudin luctus ex non pharetra.llus.

  Easysmart System Co.,Ltd.

  ESC สานต่อตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้คนไทย พัฒนาไปเป็น Thailand 4.0 และนำเอาหลักเศษฐกิจพอเพียงมาต่อยอด และประยุกต์เพื่อใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี คือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น 20-50%

  การพัฒนาในรอบ 4ปี ที่ผ่านมาเห็นได้ว่า เยาวชนยุคใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดมากขึ้นในทุกๆปี

  • 2561
  • 2560
  • 2558
  • 2550